Trobada científica internacional 2015

 

NOU Els dies 26 i 27 de febrer de 2015 se celebraran al 'Saló Sanchis Guarner' de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació unes noves Jornades Científiques del GIRLC amb caràcter de congrés internacional i amb reconeixement de 20 hores d'activitat congressual.

El tema d'aquesta edició completa nous aspectes de la literatura clàssica i la seua recepció centrats en el tema que dóna títol a les Jornades: Omnia vincit amor: la literatura eròtica clàssica i la seua recepció a la literatura occidental . Han confirmat la seva participació els següent ponents:

· Rossana Barcellona (Università di Catania)

· Helena de Carlos (Universidade de Santiago de Compostela)

· Maria Pia Pattoni (Università Cattolica del Sacro Cuore)

· Germán Santana Henríquez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

· Sotiria Stavrakopoulou (Universitat Aristotèlica de Tessalònica)

 

► Instruccions per a efectuar la inscripció. [>>]

► Llistat d'alumnes inscrits. [>>]


Últimes notícies sobre el GIRLC

· Nova publicació del professor Juanjo Pomer Monferrer, «Les cartes d'amor a la novel·la grega antiga i al Curial e Güelfa», Scripta 4, 2014, 1-10.

· El professor Jordi Redondo participa en el XVIII congrés internacional de teatre clàssic grecollatí del Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat de València (GRATUV). (Sagunt, del 15 a 17 d'octubre de 2014). [programa]

· Els professors Lluís Pomer i Josep Teodoro paricipen en la XII Reunión internacional de Humanistas españoles. Universidad de León, 25-26 de setembre de 2014. [més informació]

· Felicitem el professor Ángel Narro havent guanyat una plaça de professor ajudant doctor de Filologia Francesa a la Facultat de Magisteri.

· El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) vol expressar a la seva família i a la comunitat científica el seu pregon condol arran de la notícia del sobtat traspàs del Professor José Guillermo Montes Cala, Catedràtic de Filologia Grega de la Universidad de Cádiz. [>>]

· El professor Angel Narro participa al col.loqui internacional "Discours public et déclamation scolaire à Gaza dans l'Antiquité tardive: Chorikios de Gaza et son oeuvre", Universitat de Nantes, 6 de juny del 2014, amb la comunicació titulada "L'Antico e il Nuovo Testamento nell'opera di Coricio di Gaza".

· El professor Jordi Redondo té prevista a la Real Sociedad Menéndez y Pelayo de Santander la conferència titulada "La política augústea y su influencia en la literatura griega: la fundación de Roma y de su imperio en la Geografía de Estrabón", el dia 22 de maig del 2014.

Trobareu més informacions en els apartats de  Publicacions  i en l'historial de Participació en activitats científiques.