Seminari de recerca

2015-09-27 00:00

La traducció dels clàssics a les literatures hispàniques, entre més

Els dies 12 i 13 de novembre de 2015 se celebrarà al Saló de Graus "Enric Valor" de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació un seminari de recerca del GIRLC.

Aquest seminari, intitulat La traducció dels clàssics a les literatures hispàniques, entre més, s'insereix en el Projecte d'Investigació Les literatures clàssiques a les literatures hispàniques a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement, 1270-1550 (FFI2013-43663).

Els alumnes inscrits al seminari rebran un certificat d'assistència de dos crèdits.

Les instruccions per a la inscripció es donaran a conèixer més endavant.

 

—————


Decés del professor Martín Ruipérez Sánchez

2015-07-03 00:00

El dia 2 del corrent, el professor Martín Ruipérez Sánchez ha mort a l'edat de 92 anys. A més del seu perfil com a investigador en lingüística grega, fou l'iniciador de la docència i la recerca al camp de la religió i la mitologia gregues. També en aquesta ocasió el GIRLC s'uneix al condol de tota la comunitat científica.

—————

—————


Trobada científica internacional 2015

 

Els dies 26 i 27 de febrer de 2015 se celebraran al 'Saló Sanchis Guarner' de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació unes noves Jornades Científiques del GIRLC amb caràcter de congrés internacional i amb reconeixement de 20 hores d'activitat congressual.

El tema d'aquesta edició completa nous aspectes de la literatura clàssica i la seua recepció centrats en el tema que dóna títol a les Jornades: Omnia vincit amor: la literatura eròtica clàssica i la seua recepció. Aquest és el programa de les JornadesNOU Lliurament de la documentació: dijous, dia 26, a les 9:30 h.

Han confirmat la seva participació els següent ponents:

· Rossana Barcellona (Università di Catania)

· Helena de Carlos (Universidade de Santiago de Compostela)

· Maria Pia Pattoni (Università Cattolica del Sacro Cuore)

· Germán Santana Henríquez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

· Sotiria Stavrakopoulou (Universitat Aristotèlica de Tessalònica)

 Els assistents a les Jornades rebran els corresponentes certificats amb una validesa de dos crèdits, aplicables a borses de treball, concursos de mèrits, convocatòries de beques, etc. i reconeguts com a activitat de formació.

Instruccions per a efectuar la inscripció. [>>]

Llistat d'alumnes inscrits. [>>]

► Cartell d'anunci de la Trobada. [ >> ]