Decés del professor José Guillermo Montes Cala

2014-09-05 18:00

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) vol expressar a la seva família i a la comunitat científica el seu pregon condol arran de la notícia del sobtat traspàs del Professor José Guillermo Montes Cala, Catedràtic de Filologia Grega de la Universidad de Cádiz. La darrera intervenció a la Universitat de València del professor Montes, reconegut com a autoritat en els camps de la literatura hel·lenística i imperial, la literatura neogrega i la recepció de la tradició literària grega, s'havia produït precisament com a convidat del GIRLC. Fem nostre també el sentit obituari que li ha dedicat la Universidad de Cádiz.

—————


El GIRLC us dóna una molt cordial benvinguda

 

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) té la seva seu al Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de València i està format pels professors X. Beltran, C. Padilla, J.J. Pomer, L. Pomer, J. Redondo, S. Sancho, S. Santafé i J.L. Teodoro (Universitat de València), Á. Narro (University of Memphis).

Com a especialistes en les literatures grega i la llatina, entre els respectius camps de treball figuren l'èpica, el teatre, l'oratòria, la historiografia i la novel·la gregues, així com la historiografia llatina clàssica i el llatí humanístic.


Últimes notícies sobre el GIRLC

· El professor Jordi Redondo participa en el XVIII congrés internacional de teatre clàssic grecollatí del Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat de València (GRATUV). (Sagunt, del 15 a 17 d'octubre de 2014). [programa]

· Els professors Lluís Pomer i Josep Teodoro paricipen en la XII Reunión internacional de Humanistas españoles. Universidad de León, 25-26 de setembre de 2014. [més informació]

· Felicitem el professor Ángel Narro havent guanyat una plaça de professor ajudant doctor de Filologia Francesa a la Facultat de Magisteri.

· El professor Angel Narro participa al col.loqui internacional "Discours public et déclamation scolaire à Gaza dans l'Antiquité tardive: Chorikios de Gaza et son oeuvre", Universitat de Nantes, 6 de juny del 2014, amb la comunicació titulada "L'Antico e il Nuovo Testamento nell'opera di Coricio di Gaza".

· El professor Jordi Redondo té prevista a la Real Sociedad Menéndez y Pelayo de Santander la conferència titulada "La política augústea y su influencia en la literatura griega: la fundación de Roma y de su imperio en la Geografía de Estrabón", el dia 22 de maig del 2014.

· El passat mes de març de 2014 el professor Lluís Pomer ha fet una estada a la Università di Catania.

· Acaba de veure la llum (desembre del 2013) el llibre col·lectiu Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció. Amsterdam, Adolf M. Hakkert Publisher, Classical & Byzantine Monographs (vol. LXXIX). [més informació]

· Els professors Lluís Pomer i Jordi Redondo participen en el I Encontro Ibero-americano de Retórica: 5, 6 i 7 de maig de 2014, Universidade do Porto. [més informació]

· Els professors Josep Lluis Teodoro i Ramon Torné participen en el IX Fòrum Auriga (Ripoll, 9-10 de novembre de 2013) presentant la trajectòria i els treballs del GIRLC. [la comunicació s'ha publicat en el núm. 68 de la revista Auriga]

Trobareu més informacions en els apartats de  Publicacions  i en l'historial de Participació en activitats científiques.