Trobada científica internacional 2014

 

Els dies 10 i 11 d'abril de 2014 es duran a terme unes noves Jornades Científiques del GIRLC amb caràcter de congrés internacional.

El tema d'aquesta edició completa nous aspectes de la literatura clàssica i la seua recepció centrats en el tema que dóna títol a les jornades: Bestiaris i metamorfosis a la tradició literària clàssica i la seua recepció. Hi participaran els següent ponents:

· Rui Carlos Fonseca (Universidade de Lisboa)

· Marinela Garcia Sempere (Universitat d'Alacant)

· Ioannis Kioridis (Hellenic Open University)

· Llúcia Martín Pascual (Universitat d'Alacant)

· Ignacio Ramos Gay (Universitat de València)

· Natalia I. Solovieva (Universitat de València)

· Alessandro Vitale-Brovarone (Università di Torino)

 

► Programa complet de les Jornades en PDF. [>>]

► Instruccions per a efectuar la inscripció. [>>]

► Llistat d’alumnes inscrits.  [>>]

NOU!  Dossier propedèutic sobre Bestiaris i literatura amb bibliografia actualitzada.  [>>]

 

Foli 7r del Bestiari de Rochester (s. XIII). British Library, Royal MS 12 F XIII.


Últimes notícies sobre el GIRLC

· El professor Angel Narro participa al col.loqui internacional "Discours public et déclamation scolaire à Gaza dans l'Antiquité tardive: Chorikios de Gaza et son oeuvre", Universitat de Nantes, 6 de juny del 2014, amb la comunicació titulada "L'Antico e il Nuovo Testamento nell'opera di Coricio di Gaza".

· El professor Jordi Redondo té prevista a la Real Sociedad Menéndez y Pelayo de Santander la conferència titulada "La política augústea y su influencia en la literatura griega: la fundación de Roma y de su imperio en la Geografía de Estrabón", el dia 22 de maig del 2014.

· El passat mes de març de 2014 el professor Lluís Pomer ha fet una estada a la Università di Catania.

· Acaba de veure la llum (desembre del 2013) el llibre col·lectiu Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció. Amsterdam, Adolf M. Hakkert Publisher, Classical & Byzantine Monographs (vol. LXXIX). [més informació]

· Els professors Lluís Pomer i Jordi Redondo participen en el I Encontro Ibero-americano de Retórica: 5, 6 i 7 de maig de 2014, Universidade do Porto. [més informació]

· Els professors Josep Lluis Teodoro i Ramon Torné participen en el IX Fòrum Auriga (Ripoll, 9-10 de novembre de 2013) presentant la trajectòria i els treballs del GIRLC. [la comunicació s'ha publicat en el núm. 68 de la revista Auriga]

Trobareu més informacions en els apartats de  Publicacions  i en l'historial de Participació en activitats científiques.