Membres del grup

 

Víctor Escudero és professor associat de la Universitat de Barcelona, i col·labora com a docent al Grau d’Estudis Literaris i al Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Forma part de 2 grups de recerca: el Grup d’Investigació en la Recepció de la Literatura Clàssica (GIRLC) i el Grup d’Investigació en Literatura, Cinema i Altres Llenguatges Artístics (GLICiART). La seva recerca està orientada, doncs, cap a la literatura comparada, ja sigui en la comparació entre la tradició europea i llatinoamericana, el comparatisme entre la literatura i el cinema, o en la recepció dels clàssics. La seva tesi doctoral (2012) estudiava l’emergència de la novel·la de formació llatinoamericana a partir del Bildungsroman europeu. Ha desenvolupat estades de recerca a la Universidad de Buenos Aires, a la University of Cambridge i a Harvard University.

Contacte: vescudero@ub.edu Pàgina personal: -

 

 

 

Núria Gómez Llauger  és doctora en filologia clàssica (2009) per la Universitat Autònoma de Barcelona, on va treballar com a professora associada al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (2005-2011). Actualment és professora adjunta i directora del Servei de Llengües a la Universitat Abat Oliba CEU. La seva recerca se centra, d’una banda, en l’edició de textos llatins de Ramon Llull i en la literatura de controvèrsia religiosa a la Corona d’Aragó (dins del grup de recerca ISLAMOLATINA, de la UAB) i, de l’altra, en l’estudi de la recepció de la literatura clàssica (dins del grup Grup d’Investigació en la Recepció de la Literatura Clàssica –GIRLC-, de la Universitat de València). També es dedica a l’edició i la traducció d’obres de literatura llatina. Darrerament ha publicat La vida feliç, de Sèneca (Angle, 2009), La vida solitària, de Petrarca (Angle, 2011), Les lleis, de Ciceró (Fundació Bernat Metge, 2013) i 100 llatinismes, més vius que mai (Cossetània, 2014).

Contacte: ngomezl@uao.es     Pàgina personal: https://uao-es.academia.edu/N%C3%BAriaG%C3%B3mezLlauger

 

 

Ángel Narro és llicenciat en Filologia Clàssica (2008) i Filologia Francesa (2012) i doctorat en Filologia Grega (2013). Recentment ha rebut el premi extraordinari de doctorat per la Universitat de València (2016) i el premi a la millor tesi de grec dels anys 2013-2014 otorgat per la SEEC.  Actualment treballa com a professor ajudant doctor al Departament de Didàctica de la llengua i la literatura de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València i és membre de la Unitat d'Educació Multilingüe (UEM) d'aquesta universitat. Les seues línies de recerca són la llengua i la literatura grega cristiana, la literatura francesa i la seua influència clàssica i la recepció de les literatures clàssiques dins del marc del GIRLC i del projecte ministerial FFI2013-43663 «Literaturas clásicas y literaturas hispánicas en la Baja Edad Media y el Renacimiento». Ha publicat en diverses editorials i revistes internacionals i ha realitzat estades de recerca a les universitats de Cadis, Bolonya i Memphis.

Contacte: angel.narro@uv.es  Pàgina personal: uv.academia.edu/%C3%81ngelNarro

 

 

Carles Padilla és llicenciat en Filologia Clàssica (1987) i doctor en Filologia Llatina (1994) per la Universitat de València. És professor titular de Filologia Llatina a la mateixa universitat i degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i director del Màster en Investigació en Llengües i Literatures de la Universitat de València. Els seus camps d'estudi principals es centren en la lingüística indoeuropea, la lingüística llatina i la tradició clàssica. És membre del GIRLC i del projecte FFI2013-43663 «Literaturas clásicas y literaturas hispánicas en la Baja Edad Media y el Renacimiento» i ha publicat diversos articles en revistes, capítols de llibre i llibres i ha participat en diferents congressos i jornades científiques de caràcter internacional.

Contacte: Carles.Padilla@uv.es            Pàgina personal: -

 

 

Juanjo Pomer Monferrer és llicenciat en Filologia Clàssica (1994) i en Humanitats (2010) per la Universitat de València i la seua tesi doctoral serà defensada pròximament. Des de l'any 1998 és professor de grec en educació secundària en centres públics de la Generalitat Valenciana i des del 2010 treballa com a professor associat en el Departament de Filologia Clàssica de la mateixa universitat. Les seues línies principals de recerca són la novel·la, especialment les Etiòpiques d'Heliodor, i la història de la llengua gregues. És membre del GIRLC i ha publicat diverses articles sobre els temes assenyalats en diferents publicacions de caràcter internacional. També ha realitzat estades de recerca a les universitats gregues de Salònica, Patras i Creta. 

Contacte: Juan.Pomer@uv.es  Pàgina personal: uv.academia.edu/JuanjoPomer

 

 

 

Lluís Pomer Monferrer és doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de València (2002), on es va llicenciar el 1985 i treballa actualment com a professor contractat doctor de Filologia llatina. En aquest moment participa com a investigador en dos  projectes subvencionats pel Ministeri, un de retòrica humanística valenciana i un altre de literatura cristiana. Les seues línies principals de recerca es concentren en aquestos dos àmbits amb diverses contribucions a publicacions de prestigi internacional (Ilu, RET, Calamus Renascens). A més, també ha treballat diversos aspectes de la recepció de la literatura clàssica dins del marc del GIRLC. Ha impartit cursos de doctorat en les Universitats de Bolonya, Catània i Nantes.

Contacte: luis.pomer@uv.es      Pàgina personal:

 

 

  Jordi Redondo és llicenciat i doctorat en Filologia Clàssica per la Universidad de Salamanca, els anys 1982 i 1985, sota la direcció d’Antonio López Eire. Professor de batxillerat entre els anys 1982 i 1987. Col.laborador de la Fundació Bernat Metge i membre de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics des del 1985. Professor de la Universidade de Santiago entre el 1987 i el 1990. Professor de la Universitat de València des del 1990. Autor d’edicions d’Antifont (2003-2004), Andòcides (2006-2007) i Alcidamant (2014), i de traduccions de Cal.límac (1999) i Galè (en premsa). També ha publicat introduccions a la religió (2006), la literatura (2009) i la sintaxi gregues (2011), a més d’un manual de literatura greco-romana (2004). Ha realitzat estades de recerca i docència a les universitats de Calgary (2003 i 2006), Ferrara (2007), Institut Maxim Gorki de Moscou (2003 i 2004), Leiden (2002), Nantes (2008), Riga (2005) i Salònica (2010). Ha tingut a càrrec conferències i seminaris, a més de les universitats ja esmentades, a les d’Almería (2006), Bologna (2005 i 2009), Firenze (2005), Simon Fraser de Vancouver (2006) i University College of London (2005), entre altres centres d’investigació. Línies de recerca conreades amb assiduïtat són les d’història de la llengua, sintaxi i retòrica gregues. Pel que fa a l’estudi de la recepció de la literatura grega, hi treballa des dels anys vuitanta, i ha publicat estudis preferentment sobre l’època medieval de les literatures catalana i castellana.

Contacte: jordi.redondo@uv.es     Pàgina personal: uv.academia.edu/JordiRedondoJosep L. Teodoro es va doctorar l’any 2000 en Filologia Clàssica a la Universitat de València, on exerceix actualment les seues tasques docents. Com a investigador, ha centrat la seua atenció a la tradició clàssica lligada al moviment il·lustrat, amb publicacions com Vida i mort de la llengua llatina. Una polèmica lingüística al segle XVIII (2003) i diversos articles, entre els quals podem destacar “Literatura latina y erudición entre los jesuitas españoles exiliados en Italia”, La historia de la Literatura Grecolatina en España: de la Ilustración al Liberalismo (1778-1850), Francisco García Jurado (ed.), 2013; entre altres treballs en revistes especialitzades. Bon coneixedor de les obres dels jesuïtes exiliats en Itàlia durant el segle XVIII i de la relació d’aquests textos amb la tradició clàssica, ha complementat la seua activitat investigadora amb traduccions i publicacions de textos filosòfics il·lustrats com Cartas a Eugenia, Etocracia i El cristianismo al descubierto de Paul Henry Thiry D’Holbach, autor de referència de l’anomenada “il·lustració radical”.

Contacte:  josep.l.teodoro@uv.es       Pàgina personal: