· El sobrenatural a les literatures mediterrànies des de l’època clàssica fins a les societats actuals (2010)

 

Trobada científica interdisciplinar


El sobrenatural a les literatures mediterrànies des de l’època clàssica fins a les societats actuals

Universitat de València, 4 i 5 de novembre del 2010

 


El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca una trobada científica interdisciplinar que té com a tema de debat el tractament d’allò enquadrat dins la categoria del sobrenatural, aplicada per a tractar de definir des de tot tipus d’aventures mitològiques fins a esdeveniments considerats miraculosos des de l’òptica cristiana. La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a les edicions anteriors del 2008 i del 2009: Les literatures antigues a les literatures medievals. En primer lloc, la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les literatures nacionals; segonament, l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a la literatura valenciana medieval; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents.  [Més informació: anunci]
 
Formen el grup: S. Carbonell, R.-J. Montañés, Á. Narro, J. Pérez Asensio, L. Pomer, J. Redondo, J.L. Sanchis, S. Sancho, S. Santafé i J.L. Teodoro i R. Torné, tots ells titulats en Filologia Clàssica.
 
COMITÈ CIENTÍFIC:


A. ANDRISANO (Università di Ferrara), G. AVENOZA (Universitat de Barcelona), R. BELTRAN LLAVADOR (Universitat de València), R. CANTAVELLA (Universitat de València), S. CARBONELL (Universitat d’Alacant), H. DE CARLOS (Universidade de Santiago), M. HARO (Universitat de València), M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza), R. MONTAÑÉS (Universitat Jaume Primer), Á. NARRO (Universitat de València), C. NERI (Università di Bologna), L. POMER (Universitat de València), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València), J.L. TEODORO (Universitat de València), R. TOSI (Università di Bologna).
 


COMITÈ ORGANITZADOR:


J. PÉREZ ASENSIO (Universitat de València), L. POMER MONFERRER (Universitat de València), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València), J.L. TEODORO (Universitat de València).


Secretari: ÀNGEL NARRO (Universitat de València).


 
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS:


Hi ha prevista una edició de les Actes de la reunió. L'extensió de les comunicacions serà d'entre 10 i 15 pàgines i les normes de publicació s’entregaran als comunicants juntament amb la documentació de la trobada. Els comunicants no hauran de pagar drets d'inscripció.
 


 PROGRAMA:

 · Dijous, 4 de novembre


[Sessió  del matí. Saló d’actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]


10 h. Obertura de la trobada: Prof. Jordi Redondo.
10 h. 15'. Primera ponència:
Prof. José Aragüés Aldaz (Universidad de Zaragoza). “Paisajes medievales del más allá: los dos paraísos”.
11 h. 15'. Col·loqui.
11 h. 35'. Pausa-cafè.
12 h. 00'. Comunicacions 1-2:
L. Garrigós (Universitat de València), “Visiones dantescas en la poesía castellana del siglo XV”.
Á. Narro (Universitat de València), “Hago pájaros de barro y los echo a volar. Lo sobrenatural en los evangelios apócrifos sobre la vida de Jesús”.
12 h. 40'  Col·loqui.
12 h 50'. Final de sessió.
 
 
[Sessió de vesprada. Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]


116 h. Segona ponència:
-Josep-Antoni Clua Serena (Universitat de Lleida). “La relació ‘natural’ (‘physiká) i ‘sobrenatural’ (‘thauma idésthai’) a la literatura hel.lenística grega i la seva recepció a la poesia visual actual”.
17 h. Col·loqui.
17 h. 20'. Pausa-cafè.
17 h. 35'. Comunicacions 3-4:
-R. Montañés (Universitat Jaume Primer), "L'’Altre Món’ a la cultura grega medieval i Moderna”.
-R. Torné Teixidó (Universitat de València), “Lírics grecs; divinitats i fets sobrenaturals”.
18 h. 15'. Col·loqui
18 h. 25'. Pausa-cafè.
18 h. 40'. Comunicacions 5-6:
-J. Redondo (Universitat de València), “El romanç del Pont d’Arta i la mitologia indoeuropea”.
-M. Requena (Universitat de València), “El mundo de los prodigios”.
19 h. 20'. Col·loqui
19 h. 30'. Final de Sessió.


· Divendres, 5 de novembre


[Sessió del matí. Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]


10 h. 15'. Tercera ponència:
-David Rull Ribó (Universitat de Barcelona). “Mags, pastors i viatgers. El sobrenatural a la narrativa egípcia del Regne Mitjà”.
11 h. 15'. Col·loqui.
11 h. 35'. Pausa-cafè.
12 h. Comunicacions 7-9:
-L. Pomer (Universitat de València), "Presagis que anuncien la mort dels emperadors a les Res Gestae d’Amià Marcel·lí".
-L. Pérez (Universitat de València), "Lamias, lemures y zombis. El lugar de los muertos en el género de terror actual".
-J. Sanchis (Universitat de València), [per confirmar]
13 h. ó 12 h. 40'. Col·loqui.
13 h. 10'. ó 13 h. 30'. Final de Sessió.
 
 [Sessió de la vesprada. Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]


16 h. Quarta ponència:
-Miguel Ángel Andrés Toledo (Universidad de Salamanca/Freie Universität zu Berlin). “Visions zoroàstriques del més enllà i les inscripcions del mag Kirdér”.
17 h. Col·loqui.
17 h. 20'. Pausa-cafè.
17 h. 35'. Comunicacions 10-12:
-S. Sancho & J.C. Sastre (Universitat de València), "Elements de caire sobrenatural en el Liber Maiolichinus: influència del món clàssic".
-S. Santafé (Universitat de València), "Lo sobrenatural como tópico literario en la obra de Aquiles Tacio".
-A. Gasent (Universitat de València), "Corònides i Asclepi. Un exemple d'intervenció divina a la Periègesi de Pausànies".
18 h. 35'. Col·loqui.
18 h. 50'. Pausa-cafè.
19 h. 05' Comunicacions 13-14:
-J. Pérez Asensio (Universitat de València), “La llarga tradició fantasmal de Diapontius transmarinus”.
-J. Teodoro (Universitat de València), “Tit Livi i el sobrenatural. Apunts sobre l’ ‘Adeisidaemon sive Titus Livius a superstitione vindicatus (1708) de John Toland”.
-Á. Narro (Universitat de València), “Hago pájaros de barro y los echo a volar. Lo sobrenatural en los evangelios apócrifos sobre la vida de Jesús”.
19 h. 45'. Col·loqui.
19 h. 55'. Cloenda.
 
La sala on es farà la trobada disposarà dels mitjans audiovisuals adients per tal de facilitar la projecció d'imatges, resums, diagrames, etc. L'ús de micròfons portàtils facilitarà la participació dels assistents amb motiu de cada col·loqui. Els participants rebran un dossier informatiu, que contindrà el programa de la trobada, informació sobre els ponents, resums de les ponències i comunicacions, i ressenyes sobre publicacions, biblioteques i recursos on-line.
 


LLOC DE LA TROBADA:


Saló 'Manuel Sanchis Guarner' de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, Blasco Ibáñez 32, planta baixa.
 


INSCRIPCIÓ D’ASSISTÈNCIA:


La inscripció s'haurà de fer al compte corrent 2077-0065-46-6600008312 (Bancaixa, sucursal "Facultats"), i es farà constar la referència "El sobrenatural".

Comunicants: gratuïta.
Estudiants que no necessiten crèdits de lliure elecció: 15 euros.
Estudiants que necessiten crèdits de lliure elecció: 53 euros.


S'haurà d’emplenar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la secretaria del Departament de Filologia Clàssica. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Planta 7, Av. Blasco Ibáñez 32. 46010 València. Cal escriure un correu electrònic al responsable de les Jornades segons s'indica en aquestes instruccions.
 


CONVALIDACIÓ I CRÈDITS:


Tots els participants rebran la corresponent certificació d'assistència. Els alumnes de primer i segon cicle de la Universitat de València que es matriculen amb dret a obtenir crèdits de lliure opció rebran també el certificat de convalidació per 2 crèdits. Es demanarà un 80 % d'assistència verificada mitjançant el corresponent full de signatures.

 

ALUMNES INSCRITS:

Vegeu aquí el llistat definitiu (actualitzat a 3 de novembre de 2010).