· Apocalipsi, mil·lenarisme i viatges a l’inframón: d’Odisseu a Bernat Metge (2013)

 

Universitat de València
Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques


Trobada científica internacional:
Apocalipsi, mil.lenarisme i viatges a l’inframón: d’Odisseu a Bernat Metge

València, 25 i 26 d’Abril del 2013

 

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca una trobada científica interdisciplinar, amb caràcter de congrés internacional, que té com a tema el de la recepció de la literatura escatològica, lato sensu, a partir del llegat clàssic: apocalipsi, mil·lenarisme i viatges a l’inframón són els aspectes més rellevants, sense menystenir temes literaris tan antics com ara la utilització de la màgia per a obtenir la resurrecció d’un difunt o el rejoveniment d’un adult o ancià; la transmigració o metempsicosi de les ànimes; la visita a mons sobrenaturals després de la mort, real o fictícia, del protagonista, etc.

La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a les edicions anteriors del 2008 ençà: la presència de les literatures antigues preferentment a les literatures medievals i en segon terme, a partir d’elles, a les modernes i contemporànies. Plantegem en primer lloc la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les diferents literatures nacionals, i segonament l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a la literatura catalana medieval; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents. 

Cartell anunciant les Jornades Científiques. [PDF]

L'activitat compta amb el patrocini de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Formen el grup: S. Carbonell, R.-J. Montañés, Á. Narro, C. Padilla, J. Pérez Asensio, J.J. Pomer, L. Pomer, J. Redondo, S. Sancho, S. Santafé, J.L. Teodoro i R. Torné, tots ells titulats en Filologia Clàssica.
 
COMITÈ CIENTÍFIC:
A. ANDRISANO (Università di Ferrara), G. AVENOZA (Universitat de Barcelona), R. BELTRAN LLAVADOR (Universitat de València), R. CANTAVELLA (Universitat de València), S. CARBONELL (Universitat d’Alacant), H. DE CARLOS (Universidade de Santiago), M. HARO (Universitat de València), M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza), R. MONTAÑÉS (Universitat Jaume Primer), Á. NARRO (Universitat de València), C. NERI (Università di Bologna), L. POMER (Universitat de València), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. TEODORO (Universitat de València), R. TOSI (Università di Bologna).
 
COMITÈ ORGANITZADOR:
Á. NARRO (Università di Bologna), C. PADILLA (Universitat de València), J. PÉREZ ASENSIO (Universitat de València), J.J. POMER MONFERRER (Universitat de València), L. POMER MONFERRER (Universitat de València), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. TEODORO (Universitat de València).
Secretariat: RAMON TORNÉ (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona).


ALUMNES COL·LABORADORES:

· Miríam Roa Mora
· Laura Rubio Piqueras
 
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS:
Hi ha prevista una edició de les Actes de la reunió. L'extensió de les comunicacions serà d'entre 10 i 15 pàgines i les normes de publicació s’entregaran als comunicants juntament amb la documentació de la trobada. Els comunicants no hauran de pagar drets d'inscripció.

MATRÍCULA
Descarregueu-vos aquest document amb les instruccions per a formalitzar la matrícula. [>>]
 

LLISTAT D'ALUMNES INSCRITS

Podeu consultar la vostra inscripció des del següent enllaç.  [>>]

 

PROGRAMA

 

Dijous 25 d’Abril

Sessió de vesprada
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’
(planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)


16 h. Obertura de les jornades. Presentació de les darreres publicacions del GIRLC.
16 h. 30’. Primera ponència. “El llibre de la Vaca Celeste: el mite de la destrucció de la humanitat a l’antic Egipte”, a càrrec de David Rull (Universitat Oberta de Catalunya-IPOEA).
17 h. 30'. Col·loqui.
17 h. 45’. Pausa-cafè.
18 h. Comunicacions 1-2:

 • Núria Gómez Llauger (Universitat Abat Oliba, Barcelona), “Nicolai Klimii iter subterraneum: rastres de l’imaginari clàssic en una novel·la del segle XVIII”.
 • Josep Teodoro (GIRLC-Universitat de València), “Viure a l’infern. El món dels morts al món dels vius”.

19 h. Col·loqui.
19 h. 15’. Pausa-cafè.
19 h. 30’. Comunicacions 3-4:

 • Katarzyna K. Starczewska (Universitat Autònoma de Barcelona), “Quum Turcae ritu Antichristiano iam grassentur, la amenaza otomana vista como castigo para el mundo cristiano”.
 • Jordi Redondo (GIRLC-Universitat de València), “Els Complants per la presa de Constantinoble dins la tradició mil·lenarista grega”.

20 h. 30’. Col·loqui.
20 h. 45’. Cloenda de la sessió.Divendres 26 d’Abril


Sessió del matí
Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’
(planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)

 


10 h. Segona ponència. “Amor más allá de la muerte: o cómo los poetas imaginan a los enamorados en el infierno", a càrrec del professor Gabriel Laguna Mariscal (Universidad de Córdoba).
11 h. Col·loqui.
11 h. 15’. Pausa-cafè.
11 h. 30'. Comunicacions 5-6:

 • Marco Antonio Santamaría (Universidad de Salamanca), “El descenso de Dioniso al Hades en busca de su madre y su recepción en las literaturas latina y cristiana”.
 • Carmen Sánchez Mañas (Universidad de Zaragoza), “Oráculo de los muertos de los tesprotos (Hdt. V 92η)”.

12 h. 30’. Col·loqui.
12 h. 45’. Pausa-cafè.
13 h. Comunicacions 7-8:

 • Llúcia Martín i Pascual (Universitat d’Alacant), “El viatge a l’altre món del cavaller Tuglat i la religiositat popular”.
 • Maria Àngels Sequero (Universitat d’Alacant), “La història del Cavaller Partinobles: la dama-fada viatgera entre diferents móns”.

14h. Col·loqui.
14 h. 15’. Cloenda de la sessió.
 


Sessió de vesprada
Sala de Juntes ‘César Simón’
(planta primera de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació)


16 h. Tercera ponència, “Dal dolore alla speranza (1Ts 4,13-5,11)”, a càrrec del professor Camillo Neri (Università di Bologna).
17 h. Col·loqui.
17 h. 15’. Pausa-cafè.
17 h. 30’. Comunicacions 9-11:

 • Luis Pomer Monferrer (GIRLC-Universitat de València), “Assimilació d'idees a l'escatologia mil·lenarista de Lactanci: les cites virgilianes”.
 • Jordi Pérez Asensio (GIRLC-Universitat de València), "Elements de tradició clàssica en El somni de l’infern de Pere Jacint Morlà".
 • Ángel Narro (Università di Bologna), “Tormentas apocalípticas en la literatura griega cristiana”.

18 h. 30’. Col·loqui.
18 h. 45’. Pausa-cafè.
19 h. Comunicacions 12-15:

 • Juan José Pomer Monferrer (GIRLC-Universitat de València), "Heliodor, Etiòpiques VI 14-15: un cas únic de necromància a la
  novel·la grega antiga".
 • Mónica M. Martínez Sariego (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), “Locus solus y otras galerías infernales: de Virgilio a Raymond Roussel”.
 • Rubèn J. Montañés (Universitat Jaume I), títol a concretar.
 • Ramon Torné (GIRLC-Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona-Universitat Ramon Llull), “Lírics grecs i l’inframón”.

20 h. Col·loqui.
20 h. 15’. Cloenda de les Jornades.