· La didàctica universitària de la literatura clàssica. Algunes propostes innovadores al voltant de la redefinició del classicisme (2013)

 

GRUP D’INVESTIGACIÓ EN LA RECEPCIÓ DE LES LITERATURES CLÀSSIQUES

Universitat de València, Departament de Filologia Clàssica

Seminari de Didàctica

La didàctica universitària de la literatura clàssica.
Algunes propostes innovadores al voltant de la redefinició del classicisme


Universitat de València, 23-24 de maig de 2013


Els darrers anys s’han produït a diversos nivells canvis de molt d’abast que afecten a pler l’ensenyament universitari de la literatura clàssica. D’un costat, a nivell general assistim a un moviment general de reconsideració del centre de gravetat d’allò que entenem com la creació clàssica: tant a la literatura llatina com a la grega, la tendència actual és la de reivindicar la importància d’èpoques, gèneres i autors que des del segle XIX havien quedat marginats o almenys desplaçats, i que a ara ocupen un lloc preferent dins l’atenció dels investigadors en primer lloc, i en segon terme també, i d’una manera creixent, dels docents. D’un altre, el procés de reforma dels estudis universitaris ha dut a un important replantejament de l’organització dels estudis de literatura mitjançant diverses solucions que dibuixen un panorama obert, potser tot esperant una redefinició. Aquest Seminari es proposa de revisar part dels problemes suara esmentats. Comptem a aquest efecte amb la participació d’especialistes provinents de les universitats de Barcelona, Cádiz, Cantabria i Complutense de Madrid.

Programa

Nota: Les sessions tindran lloc al Saló de Graus ‘César Simón’, a la primera planta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació


Dijous 23 de maig


16 h. Obertura del Seminari i primera ponènciaIsabel Velázquez (Universidad Complutense), “La literatura latina técnico-científica en la enseñanza universitaria”.
17 h. Pausa-cafè.
17 h. 15’. Segona ponència. José Joaquín Caerols (Universidad Complutense), “Ut pictura poesis. Literatura clásica para estudiantes de Historia del Arte”.
18 h. 15’. Pausa-cafè.
18 h. 30’. Tercera ponència. Juana Torres (Universidad de Cantabria), “La enseñanza de la literatura cristiana para historiadores”.
19 h. 30’. Pausa-cafè.
19 h. 45’. Comunicacions de literatura llatina.

  • Luis Pomer (GIRLC-Universitat de València), “Metodología docente en la enseñanza de la literatura latina de época imperial”.
  • Josep Teodoro (GIRLC-Universitat de València), “Bases para una historia de la literatura latina en el siglo XXI”.

20 h. 30’. Cloenda de la sessió.Divendres 24 de maig


10 h. Quarta ponència. Guillermo Montes Cala (Universidad de Cádiz), “Calímaco y la poesía etiológica helenística”.
11 h. Pausa-cafè.
11 h. 15’. Cinquena ponència. Montserrat Jufresa (Universitat de Barcelona), “Llucià de Samòsata, un testimoni del seu temps”.
12 h. 15’. Pausa-cafè.
12 h. 30’. Comunicacions de literatura grega.

  • Ramon Torné, (GIRLC-ISCREB-UOC), ”Apunts sobre la docència de la literatura grega al nou grau d’humanitats de la UOC”.
  • Jordi Redondo (GIRLC-Universitat de València), “Possibilitats d’aplicació de la perspectiva postcolonialista a la didàctica de la literatura grega antiga”.

13 h. 15’. Cloenda del Seminari.
 

  • Direcció de les jornades: Profa. Dra. Juana Torres (Universidad de Cantabria)
  • Secretariat: Prof. Dr. Jordi Redondo (GIRLC-Universitat de València)