· Omnia vincit amor: la literatura eròtica clàssica i la seua recepció (2015)

 

Universitat de València
Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques


Trobada científica


AMOR OMNIA VINCIT: la literatura eròtica clàssica i la seua recepció


València, 26 i 27 de Febrer del 2015


El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca una trobada científica interdisciplinar que té com a tema el de la literatura eròtica a la tradició clàssica i la seua recepció a les literatures medievals i modernes.


La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a les edicions anteriors, del 2008 ençà: la presència de les literatures antigues preferentment a les literatures medievals i en segon terme, a partir d’elles, a les modernes i contemporànies. Plantegem en primer lloc la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les diferents literatures nacionals, i segonament l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a les diferents literatures medievals; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents.  

Els assistents a les Jornades rebran els corresponentes certificats amb una validesa de dos crèdits, aplicables a borses de treball, concursos de mèrits, convocatòries de beques, etc. i reconeguts com a activitat formativa per la Universitat de València. Vegin-se les instruccions per a la inscripció.
 
COMITÈ CIENTÍFIC:
G. AVENOZA (Universitat de Barcelona), R. BELTRAN LLAVADOR (UVEG), R. CANTAVELLA (UVEG), H. DE CARLOS (Universidade de Santiago), M. HARO (UVEG), M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza), L. MARTÍN PASCUAL (Universitat d’Alacant), C. NERI (Università di Bologna), R. TOSI (Università di Bologna).
 
COMITÈ ORGANITZADOR:
A. NARRO, C. PADILLA, J.J. POMER MONFERRER, L. POMER MONFERRER, J. REDONDO, J.L. TEODORO.


Secretariat: R. TORNÉ.
 


P R O G R A M A   Totes les sessions tindran lloc al Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’,

a la planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.


Dijous 26 de Febrer

 

9 h. 30'. Lliurament de la documentació a tots els inscrits. Avantsala del Saló 'Manuel Sanchis Guarner'.

10 h. Obertura de les Jornades per part de representants de la Universitat, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i del Departament de Filologia Clàssica. Presentació de les darreres publicacions del GIRLC.

Hi participaran les següents autoritats acadèmiques: la Molt Il.lustre Sra. Carmen Morenilla Talens, Directora del Departament de Filologia Clàssica; el Molt Il.lustre Sr. Carles Padilla Carmona, Degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació; i la Molt Il.lustre Sra. Pilar Campins Falcó, Vicerectora d'Investigació i Política Científica de la Universitat de València, que presidirà l'acte.

10 h. 30’. Primera ponència, “Gli stasimi dedicati a Eros nella tragedia greca: struttura, motivi, moduli espressivi”, a càrrec de la professora Maria Pia Pattoni (Università Cattolica di Milano a Brescia).

11 h. 30’. Col.loqui.

11 h. 45’. Pausa-cafè.

12 h. Comunicacions 1-3:

 • Carles Padilla (GIRLC-Universitat de València), “Tradició i traducció a El Corbacho de Martínez de Toledo”.
 • Silvia Millán (Universitat de València), “Recepción de las Heroidas en la literatura medieval castellana. Las espístolas de Juan Rodríguez del Padrón”.
 • Angel Narro (GIRLC-Universitat de València),  “Ejemplos clásicos de amor llevado al extremo en los tratados para la instrucción femenina (siglos XIV-XVI)”.

13 h. Col.loqui.

13 h. 15’. Pausa-café.

13 h. 30’. Comunicacions 4-5:

 • Josefa Badia (Universitat de València), “Erotismo y sensualidad en el teatro hagiográfico de fines del XVI”.
 • Josep Teodoro (GIRLC-Universitat de València), “Els tristos amors de Doris i Caricles. Una història grega a les Lyrae Heroycae (1581) de Francisco Núñez de Oria”.

14 h. 15’. Col.loqui.

14 h. 30’. Cloenda de la sessió.

 

16 h. 30’. Segona ponència, “Conversión e culto nos poemas de Ripoll”, a càrrec de la professora Helena de Carlos (Universidade de Santiago de Compostela).

17 h. 30’. Col.loqui.

17 h. 45’. Pausa-cafè.

18 h. Tercera ponencia, "El mocador de la nereida: una tradició vulgar dins la novel.la popular Història d'Alexandre i Semíramis", a càrrec de la professora Sotiria Stavrakopoulou (Universitat Aristotèlica de Tessalònica).

19 h. Col.loqui.

18 h. 15’. Pausa-cafè.

19 h. 30’. Comunicacions 6-8:

 • Juan José Pomer Monferrer (GIRLC-Universitat de València), “La mirada de l’amor a la novel.la grega antiga”.
 • Katarzyna Starcewska, “La tópica erótica dentro de los tratados polémicos anti islámicos”.
 • Víctor Escudero & Núria Gómez Llauger (GIRLC-Universitat de Barcelona, GIRLC-Universitat Abat OlibaCEU), “Problemes de la recepció d'Ovidi en alguns fragments del Libro de Buen Amor”.

20 h. 30’. Col.loqui.

20 h. 45’. Cloenda de la sessió.


Divendres 27 de Febrer

 

10 h. Quarta ponència, “Parole d'amore tra terra e cielo: Venanzio Fortunato e la ricezione cristiana del linguaggio erotico classico”, a càrrec de Rossana Barcellona (Università di Catania).

11 h. Col.loqui.

11 h. 15’. Pausa-cafè.

11 h. 30’. Comunicacions 9-11:

 • Luis Pomer Monferrer (GIRLC-Universitat de València), “La tradició de la historia d’amor de Píram i Tisbe”.
 • Roser Homar (Universitat de Barcelona), “L’enamorament i el desig. Entre la bogeria i la transgressió. Dels escolis de tragèdia i èpica a la novel.la”.
 • Sergi Grau (Universitat de Barcelona), “Omnia uincit amor. La castedat dels filòsofs, entre biografia i novel.la”.

12 h. 30’. Col.loqui.

12 h. 45’. Pausa-cafè.

13 h. Comunicacions 12-14:

 • Maria Àngels Sequero (Universitat d’Alacant), “’En aquella verde yerba fue hecha dueña la más hermosa doncella del mundo’. El singular requeriment amorós de les narracions cavalleresques”.
 • Verònica Sanchis (Universitat d’Alacant), “Erotisme en el Curial e Güelfa: Insinuació i sensualitat”.
 • Carmen Sánchez Mañas (Universidad de Zaragoza), “Lo erótico como motivo oracular en Heródoto”.

14 h. Col.loqui.

14 h. 15’. Cloenda de la sessió.

 

16 h. 30’. Cinquena ponència, "Agalmatofilia y otras excentricidades amoroso-sexuales en la antigua Grecia", a càrrec del professor Germán Santana Henríquez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

17 h. 30’. Col.loqui.

17 h. 45’. Pausa-cafè.

18 h. Taula rodona: “La literatura erótica clàssica i la seua recepció”. Participen Juli Leal (Universitat de València) Llúcia Martín Pascual (Universitat d’Alacant), Laura Monrós (Universitat de València), Carmen Morenilla Talens (Universitat de València), Rafael Beltrán (Universitat de València). Coordinador: Josep Teodoro.

19 h. Col.loqui.

19 h. 30’. Pausa-cafè.

19 h. 45’. Comunicacions 15-17:

 • Josep Querol Donat (Universitat de València), “Lo fort dormir fon tost morir (Spill 1553-1554): de guardians dorments i enamorades fugisseres”.
 • Ramon Torné (GIRLC-Universitat Oberta de Catalunya), “El Filòsof vençut per l'Amor”.
 • Jordi Redondo (GIRLC-Universitat de València), “L’encarnació del pensament misogin: la Viuda Reposada i la qüestió de les fonts del Tirant lo Blanc”.

20 h. 45’. Col.loqui.

21 h. Cloenda de les Jornades.


Alumnes col·laboradors:

- Inés Bailach Fernández

- Sofía Sáez García

- Borja Velasco Sánchez

 

Instruccions per a efectuar la inscripció. [>>]

Llistat d'alumnes inscrits. [>>]

► Cartell d'anunci de la Trobada. [>>]