Si voleu contactar amb nosaltres

Adreceu la vostra correspondència a qualsevol membre del GIRLC o a l'adreça de correu  girlc.uv@gmail.com 

 

Departament de Filologia Clàssica.

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València
Avinguda Blasco Ibàñez, 32. 

E-46010 València. País Valencià