Fluids de vida i de mort: l'aigua i el vi a la tradició de les literatures clàssiques

 

Universitat de València
Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques


Trobada científica

FLUIDS DE VIDA I DE MORT: l'aigua i el vi a la tradició de les literatures clàssiques
València, 9 i 10 de Març del 2016


El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca una trobada científica interdisciplinar que té com a tema central la presència de l'aigua i el vi com a elements de vida i de mort a la tradició clàssica i la seua recepció a les literatures medievals i modernes.


La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a les edicions anteriors, del 2008 ençà: la presència de les literatures antigues preferentment a les literatures medievals i en segon terme, a partir d’elles, a les modernes i contemporànies. Plantegem en primer lloc la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les diferents literatures nacionals, i segonament l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a les diferents literatures medievals; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents.  

Els assistents a les Jornades rebran els corresponentes certificats amb una validesa de 2 crèdits (20 hores), aplicables a borses de treball, concursos de mèrits, convocatòries de beques, etc. i reconeguts com a activitat formativa per la Universitat de València. Vegin-se les instruccions per a la inscripció.
 
COMITÈ CIENTÍFIC:
G. AVENOZA (Universitat de Barcelona), R. BELTRAN LLAVADOR (UVEG), R. CANTAVELLA (UVEG), H. DE CARLOS (Universidade de Santiago), M. HARO (UVEG), M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza), L. MARTÍN PASCUAL (Universitat d’Alacant), C. NERI (Università di Bologna), R. TOSI (Università di Bologna).
 
COMITÈ ORGANITZADOR:
N. GÓMEZ LLAUGER, V. ESCUDERO, A. NARRO, C. PADILLA, J.J. POMER MONFERRER, L. POMER MONFERRER, J. REDONDO, J.L. TEODORO.

 

POGRAMA PROVISIONAL

Les sessions tindran lloc al Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Avgda. Blasco Ibáñez 32, València.

Dimecres 9 de Març

                9 h. 30’. Lliurament de la documentació. Avantsala del Saló ‘Manuel Sanchis Guarner’.
                10 h. Obertura de les jornades per part de representants de la Universitat, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i del Departament de Filologia Clàssica. Presentació de les darreres publicacions del GIRLC.
                10 h. 15’. Primera ponència, “El vino como conocimiento y comunicación”, a càrrec del professor Jaime Siles (UVEG).
                11 h. 15’. Col.loqui.
                11 h. 45’. Pausa-cafè.
                12 h. Comunicacions 1-4:

 • Carmen Sánchez Mañas (Universidad de Zaragoza) “El vino en Heródoto: una herramienta de descripción”
 • Matteo Deroma (Université de Nantes) “Quid non ebrietas designat? Esempi negativi di ubriacatura ad uso degli studenti di Coricio di Gaza”
 • Katarzyna K. Starczewska (CCHS-CSIC, Madrid), “In Alcorano non erat prohibitus usus uini: legitimización de la consumición de vino entre los conversos del s. XVI”
 • Carles Padilla (GIRLC-Universitat de València), “Hipotextos clàssics per a la construcció dels rituals màgics a la Tragicomedia de Calisto y Melibea”

                13 h. 30’. Col.loqui.
                14 h. Cloenda de la sessió.

                16 h. Segona ponència,  “El tema del agua en el poema épico bizantino Διγενής Ακρίτης (manuscrito del Escorial)”, a càrrec d’Ioannis Kioridis (Hellenic Open University).
                17 h. Col.loqui.
                17 h. 30’. Pausa-cafè.
                17 h. 45’. Comunicacions 5-8:

 • Helena Rovira (GIRLC, Universitat de València – GIRLC) “En fin, ondas, vencéis”: la muerte de Leandro en la poesía castellana de los Siglos de Oro”
 • Ronald Antonio Ramírez Castellanos (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba) “Simbólicos fluidos de vida y muerte en la poesía neoclásica cubana de la etapa colonial (siglos XVIII-XIX)”
 • Joan Mahiques Climent (Universitat de Barcelona), “L’oblit, la mort, l’amor: referències i representacions del riu Leteu a les lletres catalanes”
 • Josep Teodoro (GIRLC-Universitat de València), “Beure vi al crani de l’enemic. Notes sobre la transformació literària d’un costum guerrer”

                19 h. 30’. Col.loqui.
                20 h. Cloenda de la sessió.

 

Dijous 10 de Març

                10 h. Tercera ponència,  “Discours figuré et allégorie chrétienne dans la production « profane » de Procope de Gaza: vin eucharistique et doctrina arcani”, a càrrec d’Eugenio Amato (Université de Nantes).
                11 h. Col.loqui.
                11 h. 30’. Pausa-cafè.
                11 h. 45’. Comunicacions 9-12:

 • Sergi Grau (Universitat de Barcelona – ICAC) “Usos i abusos del vi per part dels filòsofs antics segons les biografies”
 • Catalina Monserrat Roig (Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad – Universitat de les Illes Balears) “Agua y vino en los convites romanos: descripción y exégesis del humanista Bartolomé Jiménez Patón”
 • Ángel Narro (Universitat de València – GIRLC) “Líquidos salutíferos en las colecciones bizantinas de milagros”
 • Jordi Redondo (GIRLC-Universitat de València), “Aigua i vi al Tirant lo Blanc, capítol LV: mera faramalla o símbols?”

                13 h. 15’. Col.loqui.
                13 h. 45’. Cloenda de la sessió.

                16 h. 30’. Quarta ponència, “Strumenti di salvezza e simboli di potere: acqua e vino nel mondo ellenistico e nel cristianesimo del II secolo”, a càrrec de la professora Teresa Sardella (Università degli Studi di Catania).
                17 h. 30’. Col.loqui.
                18 h. Pausa-cafè.
                18 h. 15’. Comunicacions 13-15:

 • Marinela Garcia Sempere & Llúcia Martín Pascual (Universitat d’Alacant), “L’aigua i el vi: festa i pecat”
 • Lluís Pomer Monferrer (Universitat de València – GIRLC) “Les vinyes i el vi a les Etimologies d’Isidor de Sevilla”
 • Juan José Pomer Monferrer (GIRLC-Univesitat de València), “Vins i copers com a ingredients eròtics a les narratives grega i catalana”

                19 h. 30’. Col.loqui.
                20 h.- Cloenda de les jornades.
 

 

També podeu descarregar el programa de mà ací:

Programa mà_Fluids.pdf (534783)

 

Instruccions per a la inscripció:

Instruccions Inscripció.pdf (468,4 kB)

Llistat d'inscrites i inscrits:

Llistat d-inscrits.pdf (188,3 kB)