Herois i sants entre les literatures clàssiques i la tradició literària occidental

 

Trobada científica interdisciplinar

Herois i sants entre les literatures clàssiques i la tradició literària occidental

 

Universitat de València, 30 de novembre i 1 de desembre del 2009

 

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca una trobada científica interdisciplinar que té com a tema de debat el tractament d’aquells personatges que participen de les característiques del diví i de l’humà, i que les literatures i cultures clàssiques defineixen com a herois, i la tradició literària i cultural occidental com a sants. La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a l’edició del 2008, Les literatures antigues a les literatures medievals: en primer lloc, la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les literatures nacionals; segonament, l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a la literatura valenciana medieval; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents.  

 

Formen el grup: S. Carbonell, R.-J. Montañés, J. Pérez Asensio, L. Pomer, J. Redondo, J.L. Sanchis, S. Sancho, S. Santafé i J.L. Teodoro i R. Torné, tots ells titulats en Filologia Clàssica.

 

COMITÈ CIENTÍFIC:

A. ANDRISANO (Università di Ferrara), G. AVENOZA (Universitat de Barcelona), R. BELTRAN LLAVADOR (Universitat de València), R. CANTAVELLA (Universitat de València), S. CARBONELL (Universitat d’Alacant), H. DE CARLOS (Universidade de Santiago), M. HARO (Universitat de València), M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza), R. MONTAÑÉS (Universitat Jaume Primer), C. NERI (Università di Bologna), L. POMER (Universitat de València), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València), J.L. TEODORO (Universitat de València), R. TOSI (Università di Bologna).

 

COMITÈ ORGANITZADOR: 

 J. PÉREZ ASENSIO (Universitat de València), L. POMER MONFERRER (Universitat de València), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València), J.L. TEODORO (Universitat de València).

Secretariat: ÀNGEL NARRO (Universitat de València).

Alumnes col·laboradors:

NATALIA MOLINA HERVÁS
LARA VERA ALLÍ
MIRIAM ROA MORA
LAURA RUBIO PIQUERAS
PILAR CENAMOR GÓMEZ-LOBO
GUILLERMO REIG ALCAÑIZ

  

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS:

Hi ha prevista una edició de les Actes de la reunió. L'extensió de les comunicacions serà d'entre 8 i 12 pàgines, a raó de 2000 caràcters per pàgina. Els comunicants no hauran de pagar drets d'inscripció.

 

 PROGRAMA:

 · Dilluns, 30 de novembre 

[Sessió  del matí. Aula ‘Enric Valor’,
primer pis de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]

10 h. Obertura de la trobada.

10 h. 15'. Primera ponència. "Aquí yaze el Hidalgo: el héroe ante su muerte (una visión a través del
tiempo)", a càrrec de José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid).

11 h. 30'. Col·loqui.

12 h. Pausa-cafè.

12 h. 15'. Segona ponència. "Héroes clásicos y alegoría cristiana", a càrrec de Manuel García Teijeiro & María Teresa Molinos Tejada (Universidad de Valladolid).

13 h. 30'.  Col·loqui.
 

 [Sessió de vesprada. Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’
planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]

16 h. Tercera ponència. "Savonarola, heroisme i santedat", a càrrec de Júlia Benavent (Universitat de València).

17 h. 15'. Col·loqui.

17 h. 45’. Pausa-cafè.

18 h. Comunicacions [1 a 3] i col·loqui.

· Ángel Narro Sánchez (GIRLC-UV), “La tradición de Santa Tecla a partir del Πράξεις Παύλου καὶ Θέκλης".

· Laura Garrigós (UV), "Nacimiento de héroe, nacimiento de rey: astrología y mitología cristiana en el 'Dezir al nacimiento de Juan II' (1405) de Francisco Imperial".

· Josep Teodoro (GIRLC-UV), “Palingeni, el sant heretge”.

 

19 h. Pausa-cafè.

19 h. 15'. Comunicacions [4 a 6] i col·loqui.

· Susana Sancho-Montés (GIRLC-UV)  & Juan Carlos Sastre Barceló (GIRLC-UV), "Referents clàssics al Llibre dels Feits del rei En Jaume I i a la Crònica del rei En Pere de Bernat Desclot: somnis, aparicions i altres prodigis".

· Helena Rovira (Universitat de Barcelona), “Els Escipions africans: de Roma a València”.

· Amparo Gasent (Universitat de València), "Santa Àgata, Santa Librada i les donzelles a Pausànies".

 

 [Sessió del matí. Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’ 
planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]

· Dimarts, 1 de desembre 

10 h. 15'. Quarta ponència. "Job: patriarca, sant i exemple de la mutació de la fortuna", a càrrec de Gemma Avenoza Vera (Universitat de Barcelona).

11 h. 30'. Col·loqui.

12 h. Pausa-cafè.

12 h. 15'. Cinquena ponència."Heroicidad moral y hagiografía. Notas para una pragmática del ‘exemplum’", a càrrec de José Aragüés Aldaz (Universidad de Zaragoza). 

13 h. 30'.  Col·loqui.

 

 [Sessió de la vesprada. Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’ 
planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació]

16 h. Sisena ponència. "Des dels herois grecs i medievals a la problematització de l’heroicitat: el camí de Nietzsche”, a càrrec de Joan Baptista Llinares Chover (Universitat de València).

17 h. 15'. Col·loqui.

17 h. 45’. Pausa-cafè.

 

18 h. Comunicacions [7 a 9] i col·loqui.

· Emilio Sales Dasí & Lluís Pomer Monferrer (GIRLC-UV), “Feliciano De Silva y su redefinición del héroe caballeresco”.

· Jordi Sanchis (GIRLC-UV), “"Figuras del mundo clásico en la ‘Regoneixença’ de Francesc Carroç".

· Jordi Redondo (GIRLC-UV), “Herois i sants al Memorial del pecador remut de Felip de Malla”.

19 h. Pausa-cafè.

 

19 h. 15' Comunicacions [9 a 12] i col·loqui.

· Antonio Doñas (Universitat de València), "San Severino y el Infante Jaime de Mallorca".

· R. Τeixidó  (GIRLC-UV),  “L'heroi que ha sofert i ha conegut: Ulisses en la poesia i el pensament de Joan Maragall”.

· Rubén-Josep Montañés (GIRLC-Universitat Jaume Primer), "La dona guerrera a la cançó acrítica: besnetes de les amàzones".

20 h. 15’. Cloenda.

 

 

Totes les intervencions seran gravades. La sala on es farà la trobada disposarà dels mitjans audiovisuals adients per tal de facilitar la projecció d'imatges, resums, diagrames, etc. L'ús de micròfons portàtils facilitarà la participació dels assistents amb motiu de cada col·loqui. Els participants rebran un dossier informatiu, que contindrà el programa de la trobada, informació sobre els ponents, resums de les ponències i comunicacions, i ressenyes sobre publicacions, biblioteques i recursos on-line. 

 

LLOC DE LA TROBADA:

Saló 'Manuel Sanchis Guarner' i Sala de Professors 'Enric Valor'. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, Blasco Ibáñez 32, primera planta.

 

INSCRIPCIÓ D’ASSISTÈNCIA:

La inscripció s'haurà de fer al compte corrent 2077-0065-45-3101950155 (Bancaixa, sucursal "Facultats"), i es farà constar la referència "Congrés Herois i sants".

L'import serà de 30 euros per a alumnes i de 36 euros per a llicenciats. S'haurà de remetre per correu ordinari o per fax (núm. 96 386 48 17) la fotocòpia del resguard d'abonament de la inscripció.

 

CONVALIDACIÓ I CRÈDITS:

Tots els participants rebran la corresponent certificació d'assistència. Els alumnes de primer i segon cicle de la Universitat de València rebran també el certificat de convalidació per dos crèdits. Es demanarà un 80 % d'assistència, verificada mitjançant el corresponent full de signatures.

 

ALUMNES INSCRITS:

Podeu consultar el llistat dels inscrits des d'aquest mateix enllaç.