Jornades d'Investigació

Anualment, el GIRLC organitza unes Jornades d’Investigació que més tard són publicades.

 

Podeu consultar els programes de les Jornades del anys passats en el llistat de l’esquerra.