La traducció dels clàssics a les literatures hispàniques, entre més (2015)

 
Universitat de València
Departament de Filologia Clàssica
 
Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques
 
Projecte d'Investigació
Les literatures clàssiques a les literatures hispàniques a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement, 1270-1550 (FFI2013-43663)
 
SEMINARI DE RECERCA
 
LA TRADUCCIÓ DELS CLÀSSICS A LES LITERATURES HISPÀNIQUES, ENTRE MÉS
 
Universitat de València, 12 i 13 de novembre de 2015
Saló de Graus 'Enric Valor'
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
 
 
Llistat d'inscrits [ >> ]
 
 
Comitè científic:
 
Luzdivina Cuesta Torre (Universidad de León), Helena de Carlos (Universidade de Santiago), Llúcia Martín Pascual (Universitat d’Alacant), Soteria Stavrakopoulou (Aristotelian University, Thessaloniki), Renzo Tosi (Università di Bologna).
 
Comitè organitzatiu:
 
Víctor Escudero, Núria Gómez Llauger, Ángel Narro, Carles Padilla, Josep Querol, Jordi Redondo.
 
Participants convidats:
 
César García de Lucas (Université de Paris-Ouest), Sònia Gros Lladós (UNED, Girona), Lluís Pomer Monferrer (GIRLC, UV), Purificación Ribes (Universitat de València), Helena Rovira (GIRLC, UV), Àngels Sequero (Universitat d’Alacant), Katarzyna K. Starczewska (CCHS-CSIC, Madrid).
 
Participants membres de l'equip:
 
Víctor Escudero (Universitat de Barcelona), Núria Gómez Llauger (Universitat Abat Oliba-CEU), Ioannis Kioridis (Open University, Tessalònica), Ángel Narro (UV), Carles Padilla (UV), Juanjo Pomer Monferrer (UV), Jordi Redondo (UV).
 
Objectius:
 
L’objectiu del seminari és el debat al voltant del coneixement, directe o indirecte, de les llengües clàssiques i de les corresponents literatures al marc de les cultures hispàniques a la Baixa Edat Mitjana. Objecte de l’anàlisi és l’estudi de les traduccions que se’n feien, juntament amb el de les traduccions que al seu torn tenien com a llengua de partida la d’una traducció –italiana, francesa, àrab, etc.-. Per consegüent, la teoria de la traducció –i no solament la literària- esdevé el centre del debat, aplicat a un context multicultural sotmès a grans canvis, com ara la colonització d’Amèrica, Àfrica i Àsia, la constitució de les nacions-estat, l’aparició d’estructures econòmiques capitalistes, etc., que al pla cultural es juxtaposen al sorgiment de la impremta, al de les universitats, i , entre d’altres.
 
Inscripció:
 
Entenem el seminari com una ocasió per a la formació de l’alumnat dels graus de la nostra Facultat, en especial els de Filologia Clàssica i Traducció i Interpretació. Els alumnes inscrits al seminari rebran un certificat d’assistència de dos crèdits. L’import de la inscripció és de 5 euros, que s’ingressaran al següent compte del Banco de Santander, sucursal Facultats –situada a la planta baixa de l’aulari I, darrere de l’antic C.M.U. Lluís Vives-, en horari de 9.30 a 14 i de 16.30 a 18.30:
 
0049-6721-68- 289 00 63219 
 
S’hi farà constar la referència ‘seminari traducció’. Fotocòpia o còpia escanejada del resguard del pagament es trametrà als professors Ángel Narro o Jordi Redondo (Angel.Narro@uv.es, Jordi.Redondo@uv.es). L’assistència al seminari es convalidarà mitjançant un certificat de dos crèdits aplicables a borses de treball, concursos de mèrits, convocatòries de beques, etc. i reconeguts com a activitat formativa per la Universitat de València.

 

PROGRAMA

Totes les sessions tenen lloc al Saló de Graus Enric Valor, a la primera planta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Avgda. Blasco Ibáñez 32, 46010 València.

 

Dijous dia 12 de novembre

 

16 h.- Obertura del seminari.

16 h. 15’- César García de Lucas (Université Paris-Ouest), En torno a la traducción medieval castellana de las Prophetiæ Merlini.

17 h. 15’- Víctor Escudero (GIRLC, Universitat de Barcelona) & Núria Gómez Llauger (GIRLC, Universitat Abat Oliba-CEU), De la imitació a l’ús de les fonts clàssiques a partir del cas entre el Libro de Buen Amor i Ovidi (reflexions per al debat).

18 h.- Pausa-cafè.

18 h. 15’.- M. Angels Sequero (Universitat d’Alacant), Els primers nou capítols de la Història d’Alexandre el Gran de Lluís de Fenollet.

19 h.- Helena Rovira (GIRLC, Universitat de València), ’Jatsesia que altres l’agen tret en lengua catalana’: la traducció catalana perduda de l’obra de Valeri Màxim.

19 h. 45’.- Lluís Pomer Monferrer (GIRLC, Universitat de València), De la virginidad de Santa María del Arcipreste de Talavera: la traducción al castellano del s. XV de los sinónimos y los recursos estilísticos latinos de la obra de Ildefonso de Toledo.

 

Divendres dia 13 de novembre

 

10 h’.- Purificación Ribes (Universitat de València), El mito de Venus y Adonis en la tradición inglesa: de W. Shakespeare a F.C. Burnand.

11 h.- Ángel Narro (GIRLC, Universitat de València), La traduction française des Éthiopiques d'Héliodore d'Amyot (1547).

11 h. 45’.- Pausa-cafè.

12 h.- Sònia Gros Lladós (UNED, Girona), Sobre la recepció dels clàssics grecollatins en el Curial e Güelfa: el tòpic de laegritudo amoris.

13 h.- Katarzyna K. Starczewska (CSIC, Madrid), Las traducciones latinas del Corán: entre crear la imagen del otro y la formación de una disciplina de saber.

16 h.- Carles Padilla Carmona (GIRLC, Universitat de València), Les fonts catalanes del Corbacho de Martínez de Toledo.

16 h. 45’- Ioannis Kioridis (GIRLC, Open University, Tessalònica), Del Cantare toscano di Fiorio e Biancifiore a la novela caballeresca bizantina de Florio y Platzia Flora: cuestiones de parentesco y originalidad.

17 h. 45’.- Pausa-cafè.

18 h.- Juanjo Pomer (GIRLC, Universitat de València), Sobre la versió aragonesa de la Crònica de Morea.

18 h. 45’- Jordi Redondo (GIRLC, Universitat de València), La traducció aragonesa de les Vides de Plutarc i el context de la seua època.

19 h. 30’- Clausura del seminari.

 

Descarrega el cartell del seminari [>>]