Les literatures antigues a les literatures medievals (2008)

 

Trobada Científica

Les literatures antigues a les literatures medievals 

València, 5 i 6 de Juny del 2008

 

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC), com a part del programa d'investigació vinculat al projecte Fuentes griegas de la literatura catalana medieval (HUM 2005-07697), convoca una trobada científica sobre la presència i la influència de les literatures llatina i grega a les literatures medievals occidentals. Les llengües de treball en seran l'alemany, l'anglès, l'aragonès, l'asturià, el castellà, el català, el francès, el gallego-portuguès, el grec modern i l'italià. La temàtica de ponències i comunicacions comprendrà dues vessants, la metodològica i la d'anàlisi de textos concrets.

 

El GIRLC està format pels professors R.J. Montañés (Universitat Jaume I, Castelló), L. Pomer Monferrer, J. Redondo, J.L. Sanchis Llopis, S. Sancho, S. Santafé i J.L. Teodoro (Universitat de València). Com a especialistes en la literatura grega o la llatina, entre els respectius camps de treball figuren la comèdia, l'oratòria, la historiografia i la novel.la gregues, i la historiografia llatina.

 

 

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS:

 

Hi ha prevista una edició de les Actes de la reunió. L'extensió de les comunicacions serà d'entre 8 i 12 pàgines, a raó de 2000 caràcters per pàgina. Els comunicants no hauran de pagar drets d'inscripció.

 

 

COMITÈ CIENTÍFIC:

 

R. BELTRAN LLAVADOR (Universitat de València), R. CANTAVELLA (Universitat de València), M. HARO (Universitat de València), M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València), R. TOSI (Università degli Studi di Bologna)

 

 

COMITÈ ORGANITZADOR: 

 

L. POMER MONFERRER (Universitat de València)

J. REDONDO (Universitat de València)

J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València)

J.L. TEODORO (Universitat de València

 

 

INSCRIPCIÓ D'ASSISTÈNCIA:

 

La inscripció s'haurà de fer al següent compte de Bancaixa (sucursal 0024, del C/ Doctor Moliner 2, 46010 València), a nom del congrés Les literatures antigues a les literatures medievals:

 

2077-0024-01-3103171712

 

L'import serà de 15 euros per a alumnes i de 25 euros per a llicenciats. S'haurà de remetre per correu ordinari o per fax (núm. 963864817) la fotocòpia del resguard d'abonament de la inscripció. S'està gestionant la convalidació de l'assistència a la Trobada com a activitat de formació continuada del professorat d'ensenyament secundari; en aquest cas la inscripció es farà tan sols a través del CEFIRE de València, i serà gratuïta. Els participants rebran en tot cas la corresponent certificació d'assistència.

 

PROGRAMA:

 

Dijous 5 de Juny

 

10 h. Obertura de la trobada.

10 h. 15'. Ponència del Prof. R. Tosi: Ca puze d'oli. Esempi di riprese di topoi classici nelle letterature medievali.

11 h. 30'. Col.loqui.

12 h. Pausa.

12 h. 15'. Ponència de la Profa. G. Avenoza: Traducciones medievales de la Biblia al portugués.

13 h. 30'.  Col.loqui.

 

16 h. Comunicacions:

S. Sancho, El nom dels vents com a elements de mitologia grecollatina al Liber Maiolichinus.

R.J. Montañés,  Ἰμπέριος κai; Μαργαρώνα, Pierre de Provença: relacions i possibilitats.

J.L. Teodoro, Els hel.lenismes del 'Regiment de Sanitat al Rei d'Aragó' .

17 h. 15'. Col.loqui.

17 h. 30'. Pausa.

18 h. Comunicacions:

L. Pomer & E. Sales, Medea y la materia clásica en el Belianís de Grecia (III-IV).

A. Doñas, El griego en las versiones hispánicas medievales de la Consolatio Philosophiae.

J. Redondo, L'Espill de Jaume Roig i la poesia satírica bizantina.

18 h. 15'. Col.loqui.

18h. 30'. Pausa.

19 h. Taula rodona: La circulació de la literatura antiga a la civilització medieval.

 

 

Divendres 6 de Juny

 

10 h. 15'. Ponència de la Profa. M.C. Marín: La mitología en los libros de caballerías: tras las huellas de Circe.

11 h. 30'. Col.loqui.

12 h. Pausa.

12 h. 15'. Ponència de la Profa. H. De Carlos: Dido, ¿unha viúva exemplar?.

13 h. 30'.  Col.loqui.

 

16 h. Comunicacions:

J. Sánchez Ratia, Elementos griegos y helenísticos en El collar de la paloma de Ibn Hazam al-Andalusí.

J. Sanchis, Pentesilea en les literatures medievals castellana i catalana.

R. Teixidó, Teodor de Gaza i la seva paràfrasi de la Batracomiomàquia.

C. Molina & I. Villalba, ¿Séneca en la corte del rey Alfredo el Grande? La prosa del metro de Orfeo en la traducción del De Consolatione Philosophiae de Boecio.

17 h. 15'. Col.loqui.

17 h. 30' Pausa.

18 h. Taula rodona: La recepció dels motius de la literatura antiga a la civilització medieval.

20 h. Clausura.

 

 

Lloc de la trobada: Sala de Professors 'César Simón'. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, primera planta.