Materials d'estudi i documentació

La intenció d'aquest apartat és, en primer lloc, de posar a l'abast de qualsevol persona inscrita en les diferents Jornades científiques i Seminaris del GIRLC els corresponents dossiers de treball aplegats per nosaltres. D'aquesta manera poden ser un punt de partida per al comentari en el si de les Jornades o donar peu, també, a ulteriors recerques. La bibliografia està actualitzada només fins a la data de celebració de les corresponents Jornades.

*

  1. El sobrenatural a les literatures mediterrànies des de l’època clàssica fins a les societats actuals (4 i 5 de novembre del 2010). Dossier informatiu sobre el GIRLC, els ponents convidats i amb una selecció de recursos 'on line'.
  2. Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció (26 i 27 d’abril del 2012) Dossier de treball informatiu
  3. Apocalipsi, mil·lenarisme i viatges a l’inframón: d’Odisseu a Bernat Metge (25 i 26 d’abril del 2013) Dossier de treball informatiu
  4. Bestiaris i metamorfosis a la tradició literària clàssica i la seua recepció (10-11 d’abril del 2014)  Dossier propedèutic i informatiu
  5. Mite i miracle en les literatures antigues i medievals (14-15 desembre de 2018) Dossier de treball