Membres del grup

 

Joan Mahiques és professor ajudant doctor a la Universitat Jaume I de Castelló al departament de Filologia i Cultura Eurepees.

Contacte: jmahique@uji.es  Pàgina personal: https://uji.academia.edu/JoanMahiquesCliment

 

 

 

Mireia Movellán és professora al Departament de Filologia Clàssica de la Universitat de València.

Contacte: Mireia.Movellan@uv.es    Pàgina personal: https://uv.academia.edu/MireiaMovellanLuis

 

 

Ángel Narro és llicenciat en Filologia Clàssica (2008) i Filologia Francesa (2012) i doctorat en Filologia Grega (2013). Premi extraordinari de doctorat per la Universitat de València (2014) i el premi a la millor tesi de grec dels anys 2013-2014 otorgat per la SEEC.  Actualment treballa com a professor ajudant doctor al Departament de Filologa Clàssica de la Universitat de València. Les seues línies de recerca són la llengua i la literatura grega cristiana, la literatura francesa i la seua influència clàssica i la recepció de les literatures clàssiques dins del marc del GIRLC i del projecte ministerial FFI2013-43663 «Literaturas clásicas y literaturas hispánicas en la Baja Edad Media y el Renacimiento». Ha publicat en diverses editorials i revistes internacionals i ha realitzat estades de recerca a les universitats de Cadis, Bolonya, Memphis, Harvard (Duambarton Oaks) i Nantes.

Contacte: angel.narro@uv.es  Pàgina personal: uv.academia.edu/%C3%81ngelNarro

 

 

Carles Padilla és llicenciat en Filologia Clàssica (1987) i doctor en Filologia Llatina (1994) per la Universitat de València. És professor titular de Filologia Llatina a la mateixa universitat i degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i director del Màster en Investigació en Llengües i Literatures de la Universitat de València. Els seus camps d'estudi principals es centren en la lingüística indoeuropea, la lingüística llatina i la tradició clàssica. És membre del GIRLC i del projecte FFI2013-43663 «Literaturas clásicas y literaturas hispánicas en la Baja Edad Media y el Renacimiento» i ha publicat diversos articles en revistes, capítols de llibre i llibres i ha participat en diferents congressos i jornades científiques de caràcter internacional.

Contacte: Carles.Padilla@uv.es            Pàgina personal: -

 

 

Juanjo Pomer Monferrer és llicenciat en Filologia Clàssica (1994) i en Humanitats (2010) per la Universitat de València i la seua tesi doctoral serà defensada pròximament. Des de l'any 1998 és professor de grec en educació secundària en centres públics de la Generalitat Valenciana i des del 2010 treballa com a professor associat en el Departament de Filologia Clàssica de la mateixa universitat. Les seues línies principals de recerca són la novel·la, especialment les Etiòpiques d'Heliodor, i la història de la llengua gregues. És membre del GIRLC i ha publicat diverses articles sobre els temes assenyalats en diferents publicacions de caràcter internacional. També ha realitzat estades de recerca a les universitats gregues de Salònica, Patras i Creta. 

Contacte: Juan.Pomer@uv.es  Pàgina personal: uv.academia.edu/JuanjoPomer

 

 

 

 

  Jordi Redondo és llicenciat i doctorat en Filologia Clàssica per la Universidad de Salamanca, els anys 1982 i 1985, sota la direcció d’Antonio López Eire. Professor de batxillerat entre els anys 1982 i 1987. Col.laborador de la Fundació Bernat Metge i membre de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics des del 1985. Professor de la Universidade de Santiago entre el 1987 i el 1990. Professor de la Universitat de València des del 1990. Autor d’edicions d’Antifont (2003-2004), Andòcides (2006-2007) i Alcidamant (2014), i de traduccions de Cal.límac (1999) i Galè (en premsa). També ha publicat introduccions a la religió (2006), la literatura (2009) i la sintaxi gregues (2011), a més d’un manual de literatura greco-romana (2004). Ha realitzat estades de recerca i docència a les universitats de Calgary (2003 i 2006), Ferrara (2007), Institut Maxim Gorki de Moscou (2003 i 2004), Leiden (2002), Nantes (2008), Riga (2005) i Salònica (2010). Ha tingut a càrrec conferències i seminaris, a més de les universitats ja esmentades, a les d’Almería (2006), Bologna (2005 i 2009), Firenze (2005), Simon Fraser de Vancouver (2006) i University College of London (2005), entre altres centres d’investigació. Línies de recerca conreades amb assiduïtat són les d’història de la llengua, sintaxi i retòrica gregues. Pel que fa a l’estudi de la recepció de la literatura grega, hi treballa des dels anys vuitanta, i ha publicat estudis preferentment sobre l’època medieval de les literatures catalana i castellana.

Contacte: jordi.redondo@uv.es     Pàgina personal: uv.academia.edu/JordiRedondoHelena Rovira és doctora en Filologia Llatina per la Universitat de Barcelona.

Contacte: helenarovirac@gmail.com        Pàgina personal: https://independent.academia.edu/HelenaRovira