· Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció (2012)

 

Trobada científica interdisciplinar
 

Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció
 

Universitat de València, 26 i 27 d’Abril del 2012

 

El Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) convoca una trobada científica interdisciplinar que té com a tema de debat el tractament del debat sobre la misogínia a la literatura, com a reflex de l’estat de la qüestió a cada societat. La trobada formula la mateixa problemàtica que va donar origen a les edicions anteriors del 2008 ençà: en primer lloc, la discussió metodològica al voltant de la recepció de les literatures grega i llatina a les literatures nacionals; segonament, l’atenció a autors, obres i textos concrets d’una especial rellevància. Els objectius previstos són, d’una banda, mostrar la recerca duta a terme pel grup en el camp que li és propi, el de la recepció de les literatures llatina i grega a la literatura catalana medieval; i un de més important, el d'animar un procés d'investigació obert, apte per conjuminar la formació i els esforços d'especialistes provinents de camps diferents.  

 

Formen el grup: X. Beltran, S. Carbonell, R.-J. Montañés, Á. Narro, C. Padilla, J. Pérez Asensio, L. Pomer, J. Redondo, S. Sancho, S. Santafé, J.L. Teodoro i R. Torné, tots ells titulats en Filologia Clàssica.

 

COMITÈ CIENTÍFIC:

A. ANDRISANO (Università di Ferrara), G. AVENOZA (Universitat de Barcelona), R. BELTRAN LLAVADOR (Universitat de València), R. CANTAVELLA (Universitat de València), H. DE CARLOS (Universidade de Santiago), M. HARO (Universitat de València), M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza), C. NERI (Università di Bologna), S. STAVRAKOPOULOU (Aristotle University, Thessaloniki), R. TOSI (Università di Bologna).

 

COMITÈ ORGANITZADOR: 

C. PADILLA (Universitat de València), J. PÉREZ ASENSIO (Universitat de València), L. POMER MONFERRER (Universitat de València), J. REDONDO (Universitat de València), J.L. TEODORO (Universitat de València).

 

Secretariat:

ÀNGEL NARRO (Universitat de València).

 

Indicacions generals d'inscripció [>>]. Vegeu, més avall, informació complementària.

► Llistat d'alumnes inscrits.

 

 

 PROGRAMA

Dijous 26 d’Abril

Sessió del matí.

Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’, planta baixa

de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

 

10 h. Obertura de la trobada. Primera ponència. Professora Juana Torres Prieto (Universidad de Cantabria): “Misoginia en la literatura patrística: hacia una sistematización tipológica del ideal femenino”.
11 h. Col·loqui.
11 h. 30’. Pausa-cafè.
12 h. Segona ponència. Professora Rosanna Cantavella (Universitat de València): “El debat sobre les dones al Facetus llatí i al Facet català”.
13 h. Col·loqui.
13 h. 30’. Comunicacions 1-2:
· Josep Teodoro (GIRLC, Universitat de València): “Les femmes illustres ou Harangues Héroïques de Scudéry (1642). Noves heroïnes per a nous temps”.

· Jordi Redondo (GIRLC, Universitat de València), “Observacions sobre les fonts de l’Espill de Jaume Roig”.
14 h. 30’. Col·loqui.

 

Sessió de vesprada.

Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’,

planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

 

16 h. Comunicacions 3-5:
· Núria Gómez Llauger (Universitat de Barcelona): “El cant de la Sibylla Lugdunensis dins el Zelus Christi contra iudaeos, sarracenos et infideles de Pedro de la Cavalleria”.
· Sergi Grau (Universitat de Barcelona), “Els filòsofs i les dones a la biografia grega antiga”.
· Roser Homar (Universitat de Barcelona), “El ‘Banquet’ d’Aquil·les Taci: la tradició dels agones entre la pederàstia i l’amor conjugal”.
17 h. 30’. Col·loqui.
18 h. Pausa-cafè.
18 h. 15’. Comunicacions 6-8:
· Montserrat Reig Calpe (Universitat de Barcelona): "La figura de Pandora a Calderón i Goethe".
· Luis Pomer Monferrer (GIRLC, Universitat de València): “Les Amazones com a model d’inversió social”.
· Ángel Narro (GIRLC, Universitat de València): “Pensamiento, misoginia y religión en los Hechos de Jántipa, Políxena y Rebeca”.
19 h. 45’. Col·loqui.

 

 

 

Divendres, 27 d’Abril

Sessió del matí

Saló d’Actes ‘Manuel Sanchis Guarner’,

planta baixa de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

 

10 h. Tercera ponència. Professora Marta Haro Cortés (Universitat de València): “Non ha peor mal que la muger: agresión y maltrato femeninos en  Literatura Medieval”.
11 h. Col·loqui.
11 h 30’. Pausa-cafè.
12 h. Quarta ponència. Professora Llúcia Martín i Pascual (Universitat d’Alacant): “Dones il·lustres i sàvies: dones amb qualitats masculines?”
13 h. Col·loqui.
13 h. 30’. Comunicacions 9-10:
· Carles Padilla (GIRLC, Universitat de València): títol per determinar
· Ramon Torné (GIRLC, Universitat Oberta de Catalunya), “Interpretacions del Iambe de les dones de Semònides d’Amorgos”.
14 h. 30'. Col·loqui.

 

Sessió de vesprada

Saló de Graus ‘Enric Valor’

primer pis de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

 

16 h. Cinquena ponència. Professora Carmen Morenilla Talens (Universitat de València): “La filoginia en la misoginia: de la Helena de Eurípides a la Elena casta de P.J. Martello".
17 h. Col·loqui.
17 h. 30’. Pausa-cafè.

18 h. Comunicacions 11-14 :
· Rubén-Josep Montanyés (GIRLC, Universitat Jaume I de Castelló): “Valors femenins positius i negatius a la cançó demòtica grega”.
· César Martínez Sotodosos (Universitat de València), “Misogínia i ascetisme entre els jueus: caràcter i projecció de la secta essènia”.
· Jordi Pérez Asensio (Universitat de València) "Misogàmia còmica".
19 h. 30'. Col·loqui.
20 h. Cloenda.

 

 

INSCRIPCIÓ D’ASSISTÈNCIA

La inscripció s'haurà de fer mitjançant l’abonament dels drets corresponents al compte següent:

Banco Santander, sucursal Universitat, situada darrera del C.M.U. Lluís Vives, compte núm. 0049-6721-67-2910016371. (Horaris de l'oficina bancària: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 i de 16.30 a 18.30 h. Nota: dels dies 9 al 13 d'abril, només hi haurà atenció al matí.)

Comunicants: gratuïta.

Estudiants que no necessiten crèdits de lliure elecció: 15 euros.

Estudiants que necessiten crèdits de lliure elecció: 27 euros.

S'haurà d’emplenar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la secretaria del Departament de Filologia Clàssica. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Planta 7, Av. Blasco Ibáñez 32. 46010 València.

A més a més, els inscrits hauran de fer arribar per correu electrònic adreçat a Angel.Narro@uv.es o bé Jordi.Redondo@uv.es el seu nom, cognoms, curs i D.N.I. per tal de donar d’alta els interessats a l’aplicació informàtica del Servei d’Extensió Universitària.

Resum de les indicacions per a fer la inscripció en PDF.

Nota: Si algú ja ha fet la inscripció és imprescindible que adreci un correu electrònic als organitzadors fent constar les dades que es demanen en les instruccions d'inscripció.

► Llistat d'alumnes inscrits.

CONVALIDACIÓ I CRÈDITS

Tots els participants rebran la corresponent certificació d'assistència. Els alumnes de primer i segon cicle de la Universitat de València que es matriculen amb dret a obtenir crèdits de lliure opció rebran també el certificat de convalidació per 2 crèdits. Es demanarà un 80 % d'assistència, verificada mitjançant el corresponent full de signatures.

Totes les intervencions seran gravades. La sala on es farà la trobada disposarà dels mitjans àudio-visuals adients per tal de facilitar la projecció d'imatges, resums, diagrames, etc. L'ús de micròfons portàtils facilitarà la participació dels assistents amb motiu de cada col.loqui.

Els participants rebran un dossier informatiu, que contindrà el programa de la trobada, informació sobre els ponents, resums de les ponències i comunicacions, i ressenyes sobre publicacions, biblioteques i recursos en línia.

Per aquells que hi estiguin interessats, poden accedir, ara per ara, al següent estudi del prof. Jordi Redondo, «El tratamiento, referencias y alusiones a la sexualidad en los presocráticos y los sofistas», in XV Coloquio Internacional de Filología Griega, La sexualidad en la literatura griega arcaica y clásica (UNED). Organitzat pel Prof. Dr. J.A. López Férez (10-12 de març de 2004). Actes en premsa.