Lectura de tesi doctoral de Juan José Pomer Monferrer

2015-12-23 07:34

Ahir, 22 de Desembre de 2015, al saló César Simón de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València es va celebrar la lectura de la tesi doctoral del nostre company i membre del GIRLC Juan José Pomer Monferrer amb el títol "Koiné i aticisme als llibres I-III de les Etiòpiques d'Heliodor", dirigida per Jordi Redondo.

El tribunal, composat pels professors Antonio Lillo (President) de la Universidad de Murcia, Camillo Neri (Secretari) de la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna i Maria Pia Pattoni (Vocal) de la Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia), li va atorgar la màxima puntuació i va destacar la utilitat, la claredat i la rigorositat científica del treball. Enhorabona al nou doctor i al seu director.


Retorna